Ważne terminy i zgłoszenia na początku roku!

 
Terminy zgłoszeń w 2015 roku

Ci z Państwa, którzy chcieliby zmienić formę opodatkowania swoich przedsięwzięć muszą złożyć pisemne oświadczenie do urzędu skarbowego. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 20 stycznia 2015 roku.

Naszym klientom oferujemy bezpłatną pomoc przy podejmowaniu decyzji o zmianie formy opodatkowania na podstawie dotychczasowych obrotów, wysokości płaconych podatków oraz w oparciu o plany na przyszły rok. Prosimy zgłaszać się jak najwcześniej :)

Dotychczasowi "ryczałtowcy" mogą przejść na książkę przychodów i rozchodów (tzw. zasady ogólne) również zawiadamiając urząd skarbowy o rezygnacji z ryczałtu (do 20 stycznia 2015) i o założeniu od 1 stycznia 2015 książki przychodów i rozchodów (do 21 stycznia 2015).

Do 2 lutego 2015 należy złożyć PIT-28 (ryczałtowcy), dlatego prosimy o uzupełnienie przechowywanej u nas dokumentacji, szczególnie o dowody wpłat składek ZUS i zaliczek za poszczególne miesiące roku 2014.

Do 20 lutego 2015 należy złożyć zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez tzw. "małych podatników" (czyli dla tych, którzy w 2014 roku nie przekroczyli 5 015 000 złotych przychodów).

Poniżej skrót najważniejszych terminów:

 

do 7 stycznia 2015 r.

 

Powrót do zwolnienia z VAT

Podatnicy, których obroty w roku 2014 nie przekroczyły wartości 150 000 zl. netto mogą

skorzystać ze zwolnienia z VAT. W tym celu należy złożyć aktualizację VAT-R do dnia
7 stycznia 2015 r. (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT)

 

 

do 20 stycznia 2015 r.

 

Zmiana formy opodatkowania

Złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania

/rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania

 

Kwartalne opłacanie ryczałtu

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

 

do 21 stycznia 2015 r.

 

Zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2015 r. podatkowej księgo przychodow i rozchodów

Dotyczy podatników , którzy w 2014 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub

prowadzili księgi rachunkowe

 

 

do 20 lutego 2015 r.

 

Zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych

 

podatników

 
 
   
Wykonał: info..pl
Copyright © EkspertPlus Consulting - 2010