Jak jest u nas?

Zawsze stoimy po stronie klienta, czyli:

 • udzielamy wyjaśnień na temat obowiązków podatkowych naszych klientów 
 • pomagamy przewidzieć skutki podatkowe podejmowanych przez naszych klientów decyzji
 • wykonujemy analizy finansowe przedsięwzięć
 • występujemy o interpretacje prawa podatkowego w imieniu naszych klientów
 • uczestniczymy w postępowaniach skarbowych, odwoławczych i kontrolnych
 • reprezentujemy naszych klientów przed właściwym Urzędem Skarbowym

Poza tym:

 • sporządzamy sprawozdania dla Urzędu Statystycznego
 • prowadzimy korespondencję naszych klientów
 • składamy wnioski do PFRON
 • prowadzimy akta osobowe pracowników
 • wystawiamy rachunki i faktury w imieniu naszych klientów

Czekamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Lub zadzwoń pod numer 91 834 22 58.


 

BEZPIECZNA WSPÓŁPRACA:


 

- Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów

 

- Obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa

 

- Dodatkowa polisa – rachunkowość i podatki

 

- Dodatkowa polisa – kadry i płace


 

SYSTEM INFORMATYCZNY:


Do pracy wykorzystujemy nowoczesny system informatyczny finansowo-księgowy PC Biznes Pro. Program jest autorstwa zielonogórskiej firmy Stream Soft Spółka z o.o., która zapewnia okresowe aktualizacje oraz dostosowywanie systemu do obowiązującego prawa podatkowego.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkie dane archiwizujemy systemowo  za pomocą specjalistycznego oprogramowania na dysku twardym oraz na pamięci zewnętrznej.


 
   
Wykonał: info..pl
Copyright © EkspertPlus Consulting - 2010